Visjon

Vår visjon er - Forvandlet liv og forandret samfunn gjennom mennesker som møter, følger og tjener Gud

Gud forvandler oss gjennom at han døde for oss og gav oss et nytt liv i den hellige ånd.