Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjenestene er samlingsstedet vårt for storfamilien i Norkirka

To søndager i måneden samles menigheten til gudstjeneste klokken 11. Dette er et høydepunkt! På disse gudstjenestene ønsker vi å møte Gud sammen. Derfor bruker vi god tid på å lovsynge sammen, forkynnelse , forbønn og å være sosiale etterpå. Vi ønsker at gudstjenestene skal være et sted der mennesker kan få et møte med Gud. Når Gud får møte oss kan vi videre gi videre av Guds godhet til verden rundt oss.

Det vil være egen forkynnelse og samling for barna “Jubabaluba-gjengen” under talen.

I tillegg til den vanlige Gudstjenesten har vi og en spesiell barnegudstjeneste:

Jubabaluba – En Gudstjeneste som snakker slik at barn forstår, for alle aldre. Her er det stort fokus på å få barna med, og når barna forstår så forstår også de voksne.

Velkommen liten og stor, ny i Norkirka, eller allerede en del av familien. Vi vil alltid ha med flere!