Huskirke

Huskirke

Kirken er menneskene som tror på Gud. Vi ønsker å være en kirke som ikke bare møtes i Norkirka. Vi ønsker å være kirke der folk bor og bruker fritiden sin. Der du bor, er du kirken.

Gud gav oss kirken for fellesskap, opplæring og omsorg. Gud er vår pappa og han inviterer oss til å være med i hans familie. Med huskirkene ønsker vi å leve livene våre som Guds familie. Huskirkene ser forskjellige ut og møtes på forskjellige tidspunkt etter som hvem som går i huskirkene. Felles elementer er et felles oppdrag, fokus på å leve i tre relasjoner, til Gud, til hverandre og til de som ikke tror ennå. Samlingene kan se forskjellige ut, men ofte er måltid, dele av det Gud gjør i livene våre, være et sted der nye kan få del i fellesskap og et sted der vi kan bry oss om hverandre ved å be for hverandre og feks tilby praktisk hjelp, .

For mer info, om du ønsker å være med i en huskirke eller starte en huskirke:

Meld din interesse