Jubabaluba-gjengen

Jubabaluba-gjengen

I Norkirken Tromsø har barna en sentral plass. De er fremtiden og vi ønsker å skape et sted der barna får tilknytning til menigheten og Gud. Et sted å bli kjent med Jesus.

1. og 3. søndag i måneden er det Jubabaluba-gjengen under gudstjenesten. Vi begynner gudstjenesten sammen og så går barna ut og har en egen samling der vi ønsker at barna skal få oppleve fellesskap, le, gråte, ha det gøy og være barn sammen med trygge voksne, hverandre og Jesus.