Historie

Norkirken Tromsø har røtter tilbake 160 år i Tromsø. 160 år der fellesskapet har fått være med å bety noe for byen og være Guds familie synlig og tilstede.

Norkirken Tromsø har en lang tradisjon i Tromsø. Som forening opprettet av lekfolket i Den norske kirke, der den vanlige kirkegjenger fikk være med å bidra, til overgangen til å bli menighet med sakramentsforvaltning rundt tusenårsskiftet. Norkirken Tromsø er en del av Normisjon i Norge og trosgrunnlaget vårt er Den Norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Menigheten er i dag en menighet for alle generasjoner med en stor barneflokk og barnefamilier, unge voksne uten barn, og eldre.

Vi tror på det bibelen sier om oss som tror på Jesus, at da blir vi en del av Guds familie. Norkirken Tromsø ønsker å leve som Guds familie som bryr oss om hverandre, hjelper hverandre, ber for hverandre, utfordrer hverandre og disippelgjør hverandre i alt. Det betyr ikke at vi alltid får det til, men med Guds hjelp gjennom den hellige ånd så har vi tru på at Gud fører oss i riktig retning.

Er du ny i byen, bodd her hele livet eller deler av det, så er du velkommen til å bli en del av fellesskapet. Det er alltid plass til en til!