Vi søker ny ansatt

Vi søker ny ansatt

Er du glad i å holde oversikt, jobbe med administrasjon, så er dette den perfekte stillingen for deg!

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon, avdeling Nord, omfatter Troms og Finnmark. Vi har en ansatt Actaleder for barn og unge i regionen i 80%. Norkirken Tromsø har en pastor i 100% og en barne- og ungdomsarbeider i 20% stilling. Vi er en liten menighet som drømmer om vekst.

Normisjon, avdeling Nord og Norkirken Tromsø søker:

 Administrasjonsmedarbeider

i til sammen 60% stilling

Stillingen er delt mellom avdeling Nord og Norkirken Tromsø i henholdsvis 30% på hver enhet. Det er ønskelig at en person kan ha begge stillingene, men vi er også åpne for at stillingen kan deles på to personer.

Se hele utlysningen her: https://www.normisjon.no/ledig-stilling/soker-administrasjonsmedarbeider-2/