Misjonal bevegelse

Vi ønsker å bety noe utenfor vår menighet

Jesus sendte disiplene i Apostlenes gjerninger 1,8: “Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” Jesus ønsket at vi skulle være vitner utover vår lokale sammenheng. Han ville vi skulle