Jesus

Jesus

Det handler om Jesus

Jesus er selve sentrum for vår tro. Når evangelisten Markus skal åpne sin historieskriving, sier han: «Her begynner evangeliet om Jesus Kristus Guds sønn.» Evangeliet betyr gode nyheter. Med andre ord: Sentrum for historien er Jesus Kristus, Guds sønn, og Han er gode nyheter for de som hører.

Evangelisten Johannes skriver at Jesus «ble menneske og tok bolig i blant oss.» Jesus, Guds sønn, flytta inn i vår virkelighet, som en av oss. Det betyr på den ene siden at Jesus er den som viser oss hvem Gud er. Vil du kjenne Gud? Se på Jesus. Men det betyr og at Jesus er Guds måte å komme oss mennesker i møte på. Vi mennesker kan ikke på egen hånd finne veien til Gud, men Jesus kom til oss, og viser oss veien.

Det gjorde han ved å bli en av oss. Forfatteren av Hebreerbrevet sier «Vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» Det betyr at Jesus kan forstå og identifisere seg med våre utfordringer som mennesker, og samtidig er den som kan vise oss hvordan livet kan leves. Gjennom godheten han viser, miraklene han gjorde, og ordene han sa, viser han oss et annerledes liv.

Jesus sier om seg selv at han kom for at vi skal ha «liv og overflod.» Ikke noe sted blir det tydeligere enn når han dør på et kors, og så står opp igjen. Der soner han skylden for alt som ble galt i våre liv. Der vinner han over dødskreftene i vår verden. Og der stiller han Guds kjærlighet ut, så vi aldri skal være i tvil om at han elsker oss