Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud. På denne gudstjenesten skjer det gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

Velkommen hjem! På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud. På denne gudstjenesten skjer det gjennom salmesang,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

Velkommen hjem! På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud. På denne gudstjenesten skjer det gjennom salmesang,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,

Gudstjeneste – tradisjonell

Gudstjeneste – tradisjonell

På Gudstjenesten ønsker vi at mennesker får et møte med Gud gjennom salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke,