Dåp

Vil du døpe barnet ditt eller ønsker du å bli døpt selv?

Dåpen er noe av det vakreste som skjer i kirken. I dåpen tar Gud i mot oss, gjør oss til sine barn og inviterer oss inn i sitt rike. Det er ikke på bakgrunn av det vi har gjort eller hvorvidt vi er gode nok, tror nok eller vil det nok, men det er en invitasjon vi tar i mot fra Han som elsker oss og tar imot oss slik som vi er.

Hvis du selv eller du ønsker at barnet ditt skal bli døpt hos oss, vil du bli invitert med på en dåpssamtale hvor du får vite mer om hva dåpen innebærer. Her vil du også få praktisk informasjon og trygghet på hvordan vi praktiserer dåp i Norkirken Tromsø.

Alle er velkomne til å melde seg opp til dåp, uavhengig av alder, bakgrunn, kirkelig tilhørighet eller medlemskap. Vi praktiserer dåp på luthersk grunnlag og tro. Vi døper både barn, ungdom og voksne som ikke er blitt døpt tidligere.

Hvis du ønsker å få mer informasjon eller ønsker å melde til dåp.

Ta kontakt på: norkirken.tromso@normisjon.no