Klima (G2)

Klima (G2)

Klimagruppa er litt som politimester Bastian: De passer på at alle har det bra. Klima hilser bl.a på folk i døra, tar opp kollekten, og har et ekstra fokus på at alle skal bli inkludert under kveldsmaten.

En klimaperson opptrer sjelden aleine, og stort sett er vi minst to i klima på hver gudstjeneste. Alle nye får grundig opplæring i oppgavene av “gamle” klimafolk.

Sånn ca en gang i semestert har Klima eget “klimatoppmøte” der vi er sosial på kafe, evaluerer semesteret og planlegger neste semester.

Hva gjør Klima-kort fortalt:
– Tar imot folk i døra.
– Har et ekstra ansvar for å se til at ingen blir gående alene.
– Har ansvar for infobordet
– Tar inn kollekten, teller den og skriver kvittering
– Gjør klar til nattverd og teller nattverdbeger i etterkant
– Teller og skriver opp hvor mange som er på gudstjeneste

Som de hyggelige og inkluderende folkene vi er er vi sjølsagt alltid åpne for at flere kan bli med i gjengen vår! =)