Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjenestene er samlingsstedet vårt for storfamilien i Norkirka

Hver søndag samles menigheten til gudstjeneste klokken 11. Dette er et høydepunkt! På disse gudstjenestene ønsker vi å møte Gud sammen. Derfor bruker vi god tid på å lovsynge sammen, forkynnelse , forbønn og å være sosiale etterpå. Vi ønsker at gudstjenestene skal være et sted der mennesker kan få et møte med Gud. Når Gud får møte oss kan vi videre gi videre av Guds godhet til verden rundt oss.

Alle er velkommen på alle gudstjenestene, vi har tre litt forskjellige gudstjenester som alle er kl. 11.00.

Gudstjeneste – tradisjonell: Denne gudstjeneste kjennetegnes av salmesang, forkynnelse, liturgi kjent fra Den norske kirke, forbønn og fellesskap.

Gudstjeneste – lovsang: Denne Gudstjenesten kjennetegnes av lovsang, forkynnelse, forbønn og fellesskap. Det vil være egen samling «Jubabaluba-gjengen» for barna under talen.

Jubabaluba – En Gudstjeneste som snakker slik at barn forstår, for alle aldre. Her er det stort fokus på å få barna med, og når barna forstår så forstår også de voksne.